همه ی ما در این چند ماه با ماهواره ی استارلیگ آشنا شده ایم، ایلان ماسک همانطور که قول داده بود اینترنت ماهواره را برپا کرد تا جهان به اینترنت آزاد دسترسی داشته باشند. اما تا روند این پروسه و برنامه سنگین به خوبی اجرا شود شاید به سال ها […]

اسلام نگم عجیب نیست که در کانال سوئز بهم بخورد. مصری به عنوان یک ملوان در کشتی نجاری باراکا 1 ، به طور منظم با آتش سوزی ، تخلیه و مشکلات بارگیری در 50 کشتی باری که روزانه کانال را ترانزیت می کنند ، مقابله می کند. اما هفته گذشته […]